ไม่ง่ายอย่างที่คิด! เปิดวิธี 'แจ้งเบาะแส - รับส่วนแบ่งค่าปรับ' กทม. แก้ปัญหา จยย. ขี่บนทางเท้า

29 พฤศจิกายน 2561, 14:15น.


         ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ประชาชนแจ้งเบาะแสพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้ามายังช่องทางต่างๆของสำนักเทศกิจ โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดตามดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ที่มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท โดยจะมีการแบ่งค่าปรับให้กับผู้แจ้งเบาะแสกึ่งหนึ่ง

        JS100 สอบถามไปยังนายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ถึงทราบว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าปรับนั้นไม่ง่ายเลย สำหรับประชาชนที่ต้องการจะแจ้งเบาะแสลองพิจารณาดังต่อไปนี้
1. เบาะแส

         เบาะแสที่แจ้งต้องครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวีดีโอต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆให้มากที่สุด เพราะการส่งภาพมาลอยๆ บอกเพียงกว้างๆ ไม่ถือเป็นเบาะแสที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามได้ทันที หรืออาจต้องใช้เวลามากจนเกินไป นอกจากนี้ยังต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งจะปกปิดเป็นความลับ
2. ช่องทางการแจ้ง

         เมื่อเบาะแสครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งมาได้ที่ไลน์แอด @ebn6703w ,สายด่วนสำนักเทศกิจ 02-465-6644 ,Email : citylaw_bma@hotmail.com ,Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ,สายด่วนเทศกิจ โทร. 02-465-6644 
3. การดำเนินการ

         เมื่อส่งเบาะแสเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่วงทางบก เพื่อขอที่อยู่การจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เมื่อได้มาแล้วจึงจะจัดส่งจดหมายไปยังเจ้าของรถให้มาชำระค่าปรับ ซึ่งถ้าเจ้าของรถเข้ามาชำระค่าปรับทันที ก็ถือว่าสิ้นสุดคดี

4. หากเพิกเฉย

         หากเจ้าของรถเพิกเฉยไม่มาชำระค่าปรับ ทางสำนักเทศกิจจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามดำเนินคดีต่อไป ซึ่งก็ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนอีกพอสมควร

5. การติดตามเรื่อง

         สำหรับกรณีที่แจ้งเบาะแสมาสมบูรณ์ จะต้องมีเลขที่รับเรื่องสำหรับติดตามความคืบหน้า แนะนำให้ถามผู้รับเรื่องให้เรียบร้อยตั้งแต่แรก ส่วนการติดตามให้ใช้ช่องทางเดียวกันกับที่แจ้ง หรือต้องติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายเทศกิจของแต่ละสำนักงานเขต

6. การรับเงินส่วนแบ่ง

        หากเป็นความผิดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่อาจเรียกผู้กระทำความผิดเข้ามาเพื่อตักเตือนเท่านั้น แต่ถ้าเป็นความผิดที่มีการเปรียบเทียบปรับและมีการจ่ายค่าปรับเสร็จสิ้น ผู้แจ้งถึงจะได้เงินส่วนแบ่ง ซึ่งจะมีจดหมายส่งมาตามที่อยู่ที่กรอกไว้แต่ต้นให้มารับเงินภายใน 60 วัน ที่สำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ
         ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรุงเทพมหานคร พบว่า สำนักเทศกิจสามารถจับปรับได้จริงและแบ่งเงินให้ผู้แจ้งเบาะแสแล้วเพียง 20% ของจำนวนเบาะแสที่แจ้งมาเป็น 10,000 คดี เท่านั้น ยังมีทั้งติดตามไม่ได้ และอยู่ระหว่างติดตามดำเนินคดีอีกก็ไม่ใช่น้อย ถึงตรงนี้อาจต้องพิจารณาแล้วว่า แค่บังคับใช้กฎหมายอาจไม่พอจริงๆ หรือต้องไปปรับ 'สันดาน' และ 'จิตสำนึก' ตามที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยกล่าวไว้