บขส.มอบของขวัญปีใหม่ ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ

23 พฤศจิกายน 2561, 15:27น.


         วันที่ 22 พ.ย. 61 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมมือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยผู้หญิง จัดแถลงข่าว “บขส.มอบของขวัญปีใหม่ ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อสร้างรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการประกาศความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยในการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจากการคุมคามทางเพศ        นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่าบขส.พร้อมให้ความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุกคามทางเพศบนรถโดยสาร โดยได้จัดพนักงานประจำรถนำร่องเข้าร่วมอบรมแนวทางการรับมือและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูกคุกคามทางเพศ รวมทั้งมีการฉายวีดิโอประชาสัมพันธ์บนรถโดยสารของบขส.เพื่อให้ผู้โดยสารตระหนักและรับรู้แนวทางการรับมือกับปัญหาคุกคามทางเพศ ตลอดจนแหล่งให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าพนักงานของบขส.และรถร่วมจะเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดภายในสิ้นปีหน้า อีกทั้งจะดำเนิการติดตั้งกล้อง CCTV บนรถโดยสารและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนผ่านคิวอาร์โค้ดบนรถโดยสารทุกคัน เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดและส่งเรื่องร้องเรียนได้ง่ายขึ้น         รรมการผู้จัดการใหญ่บขส.กล่าวด้วยว่าจากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้หญิงที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะถูกคุกคามทางเพศถึง 45 % ซึ่งเป็นตัวเลชที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้พนักงาน บขส. และผู้โดยสารได้รับความรู้ว่าหากตกเป็นผู้ถูกคุกคามหรือเห็นผู้อื่นถูกคุกคามจะเข้าช่วยเหลือหรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อหยุดการคุกคามได้อย่างไร 

             อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา บขส.ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้ถูกคุกคามทางเพศภายในสถานีขนส่ง ส่วนบนรถโดยสารบขส. ได้มีการจัดพื้นที่ Save Zone โดยจัดที่นั่งให้ผู้โดยสารหญิงนั่งคู่กับผู้หญิง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาผู้โดยสารถูกลวนลามทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกัน