โครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับ จส.100 และธนาคารกรุงเทพ

10 พฤศจิกายน 2561, 18:39น.


 โครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับ จส.100 และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)จส.100 เชิญชวนทุกท่านร่วมสละของรัก เพื่อเปลี่ยนเป็นรถวีลแชร์ให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ โดยคุณสามารถนำของรักมามอบได้ที่จส.100 (คลองเตย)   ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561 หรือสอบถามที่โทร 1137 (ตลอด 24 ขม.)  

และอย่าลืมติดตามกิจกรรมการประมูลของรักดารา ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ย. 61 ทางแฟนเพจ Js100 radio https://www.facebook.com/js100radio/  


นอกจากนี้ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00-16.00 น.  พบกับงานออกร้านของรักดารา และแฟนๆ จส.100  เปลี่ยนของรัก สิ่งของทุกชิ้นที่ทุกคนนำมาบริจาคเพื่อร่วมทำบุญเป็นรถวีลแชร์ให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่หน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม 

 


โดยกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการบริจาครถวีลแชร์ ที่จส.100 จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จส.100 จึงเป็นตัวแทนในการรวบรวมเงินบริจาคมาจัดซื้อรถวีลแชร์ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) ได้ส่งมอบรถวีลแชร์มอบให้กับผู้พิการที่ยากไร้ไปแล้วหลายพันคัน 
หมายเหตุ1. การตั้งราคาขาย


: จส.100 จะเป็นผู้กำหนดราคาให้ (ยกเว้นผู้บริจาคประสงค์จะตั้งราคา ให้แจ้งพร้อมการบริจาค)


2. หลังการบริจาค ของทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของ จส.100 ในการจำหน่าย เพื่อนำเงินเข้ากองทุนฯ


3. จส.100 ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดแยกของ ตามสภาพสิ่งของที่บริจาค (ในกรณีของที่นำมาบริจาค มีสภาพ


ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้) จส.100 จะนำไปบริจาคต่อให้หน่วยงานอื่น ตามความเหมาะสมต่อไปคลิกเพื่อนำทางไปสถานีวิทยุจส.100 :