ชื่นชม! คนดีของเราประจำสัปดาห์ที่ 3 - 9 พ.ย. 2561

09 พฤศจิกายน 2561, 20:00น.


1) พลเมืองดี นายคมศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ เก็บกระเป๋าเงินได้ ภายในมีเงินสด จำนวน 3,000 บาท , บัตรประชาชน , ใบขับขี่ , บัตรธนาคาร และอื่นๆ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ (อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม)2) พลเมืองดี นายลิขิต สีหาอาจ แท็กซี่สีเหลือง ทะเบียน ทศ-2665 กทม. เก็บกระเป๋าเงินของผู้โดยสารได้ ภายในมีบัตรประชาชน ,ใบขับขี่รถยนต์และเงินสดจำนวนหนึ่ง แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ (อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม)"เราขอขอบคุณ บุคคลที่กระทำความดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และทำให้สังคมสงบสุข"#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม