22 – 23 ต.ค. และ 27 – 28 ต.ค. 2561 รฟม. เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน ฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณสะพานคลองถนน เวลา 22.00 – 05.00 น.

20 ตุลาคม 2561, 13:25น.


         การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกคานสะพานคลองถนน จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณสะพานคลองถนน แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทาง  ฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า คงเหลือฝั่งละ  1 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 – 05.00 น.
         ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com