จส.100 ร่วมกับ PPTV จัดโครงการคิดดีคลินิกแบ่งปันสุข มอบรถวีลแชร์ช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ยากไร้

04 กันยายน 2561, 19:00น.


สถานีวิทยุ จส.100 ร่วมกับรายการคิดดีคลินิก สถานีโทรทัศน์ PPTV จาก "โครงการคิดดี คลินิก แบ่งปันสุข" มอบรถวีลแชร์ช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ยากไร้  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.อุดรธานี 21 แห่ง  จ.หนองบัวลำพู 3 คัน  จ.หนองคาย 8 แห่ง  จ.ขอนแก่น 4 แห่ง ดำเนินการโดยกลุ่มเพื่อนติ๊กเป็นสะพานบุญ ขนส่งรถวีลแชร์ให้ถึงที่หมาย