เริ่มวันนี้ (1ส.ค.2561) บขส. ย้ายรถตู้โดยสารจากหมอชิต2 ไปยังสถานีแห่งใหม่ ที่ใต้ทางด่วนตรงข้ามหมอชิต2

01 สิงหาคม 2561, 09:17น.


     บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ย้ายจุดจอดรถตู้โดยสารทั้งหมดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ให้ผู้ประกอบการรถตู้ทุกคันนำรถไปจอดรับ-ส่ง ที่สถานีแห่งใหม่แทน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัชฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) หรือหมอชิต2 ในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.2561
     สถานีแห่งใหม่นี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 03.00 - 22:00น. ทุกวัน การให้บริการจำหน่ายตั๋วจะเป็นลักษณะตั๋วรวม แต่ละอาคารจะมีจำนวนช่องจำหน่ายตั๋วรวม 12 ช่อง ภายในจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดจำหน่ายตั๋วแต่ละภาค และจุดขึ้นรถอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ที่มีตั๋วโดยสารเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปภายในสถานีแห่งใหม่นี้ได้ ภายในสถานีฯ ประกอบด้วยอาคารหลัก 5 อาคารได้แก่


- อาคารประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ 


- อาคาร A ให้บริการรถตู้โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 สาย 670 คัน


- อาคาร B ให้บริการรถตู้โดยสารภาคกลาง จำนวน 41 สาย 1,244 คัน


- อาคาร C ให้บริการรถตู้โดยสารภาคตะวันออก จำนวน 50 สาย 976 คัน


- อาคาร D ให้บริการรถตู้โดยสารภาคใต้ จำนวน 29 สาย 604 คัน และชานชาลาจอดรถตู้โดยสารอีกจำนวน 144 ช่อง
     สำหรับการเปิดใช้สถานีอย่างเป็นทางการในช่วงแรกทางบขส.ได้จัดเตรียมรถชัตเทิลบัส ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่ยังไม่ทราบข่าวการย้ายสถานี ซึ่งจะจัดให้บริการตลอดทั้งวัน จอดบริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)