ไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ ที่ติดป้ายกลับด้าน

15 ธันวาคม 2560, 16:51น.


การนำรถที่ไม่ติดป้ายทะเบียน หรือป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน มาใช้ในขับขี่ หรือแม้การติดป้ายทะเบียนแบบกลับด้านถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า รถยนต์ที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วทุกคันนั้นต้องยึดแผ่นป้ายทะเบียนโดยที่วัสดุยึดแผ่นป้ายหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือไม่ก็ตาม มาปิดบังตัวเลขนำหน้าตัวอักษร ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ชื่อจังหวัด จนไม่สามารถมองเห็นทะเบียนทั้งหมดได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ฐานปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยเจตนาภาพจาก : cr.@Ace_Ksss