ไม่ต้องห่วง... เดี๋ยวพี่จัดการเอง

08 ธันวาคม 2560, 16:16น.


ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกที ซึ่งทุกๆ ปี ประชาชนส่วนใหญ่ก็มักจะออกเดินทางพาครอบครัวไปเที่ยว หรือกลับบ้านต่างจังหวัด มักจะต้องเจอกับปัญหาถนนพัง เป็นหลุม เป็นบ่อ  ถนนยุบ  ผิวถนนแตก ฯลฯ เพราะจะมีรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาร่วมวิ่ง ทำให้ถนนรับน้ำหนักไม่ไหวจนพังเสียหาย และเจ้าหน้าที่ต้องทำการซ่อมแซม ปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ใหม่

จากภาพที่ JS100 นำเสนอเป็นภาพของการซ่อมปรับปรุงถนนของเจ้าหน้าที่ แต่มีฝนตกลงมาทำให้เกิดน้ำขัง ซึ่งตอนนี้น่าจะดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางภาพจาก : @ku_man