อย่าให้ขยะในมือเรา ไปเป็นภาระของคนอื่น

12 ตุลาคม 2560, 17:32น.


เนื่องจากวิถีชีวิตของสังคมแปรเปลี่ยนไป เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเราไม่ได้มองเห็นเรื่อง ส่วนรวมอยู่เหนือเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเสียงร้องปลุกจิตสำนึก เกี่ยวกับจิตสาธารณะ กับจิตอาสาซึ่งเป็นเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ให้ตื่นจึงเกิดขึ้น

ภาพเห็นการณ์ดังกล่าวเป็นภาพที่ผู้เขียนเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจ จนต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย เป็นภาพที่คุณน้าคนหนึ่งกำลังเดินเก็บขยะที่มากมาย บริเวณท้องสนามหลวง แม้คุณน้าคนนี้อาจจะไม่สะดวกในการสมัครเป็นจิตอาสาโดยตรง แต่คุณน้าก็แสดงให้เห็นว่า เนื้อแท้ของคนไทยล้วนมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน