กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์เนื่องจากอุทกภัย ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560

12 ตุลาคม 2560, 16:22น.


    กรมทางหลวงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลัก ประจำวันที่  12  ตุลาคม 2560 มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,  จังหวัดตาก,  จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดขอนแก่น  จำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง  (จำนวนรวม 6 แห่ง) การจราจรสามารถผ่านได้ 5 แห่ง  ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ดังนี้     - จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง ทล.108 ตอนเชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ พื้นที่ อ.หางดง กม.13+400 – 13+900 ระดับน้ำด้านซ้ายทางลดเหลือ 30 ซม. รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้  สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบท หมายเลข 3035

     ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)