นี่ตอม่อไง ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ

19 มิถุนายน 2560, 19:28น.


 การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ถือว่าเป็นการทำร้ายสิ่งแวดล้อม และสร้างมลพิษ ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือการส่งกลิ่นเหม็นเป็นบริเวณรอบ การทิ้งขยะในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องหลายๆฝ่าย ต่างรณรงค์กันมาหลายปี แต่ก็ยังมีกลุ่มคนมักง่ายที่ยังทำการทิ้งขยะตามสถานที่สาธารณะต่างๆ อยู่ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคน และทุกฝ่ายเพื่อให้สังคมเราสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น


โดย พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 มีโทษจับปรับผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนไม่เกิน  2,000 บาท และทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท