การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียตามมามากมาย

19 มิถุนายน 2560, 22:30น.


#ถ้าคุณมีภาพส่งมาให้เรา #เพื่อเตือนใจเพื่อนเรา #ผู้สื่อข่าวอาสา #JS100 #JS100Radio