ก็ได้แต่รอ... ต่อไปอย่างนี้

21 เมษายน 2560, 17:20น.


ปัญหาการจราจรติดขัด กับจำนวนยานพาหนะที่มากขึ้นทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคนเมืองกรุง ทุกวันนี้แค่การวางแผน หรือเผื่อเวลาก่อนออกเดินทาง ก็อาจจะไม่เพียงพอ หลายคนจึงแก้ปัญหาด้วยการหันมาใช้บริการรถสาธารณะ ซึ่งรถไฟฟ้าถือเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมของผู้คนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  เพราะจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเวลาเจอรถติด แต่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับจำนวนคนที่มาใช้บริการจนล้นสถานี  ซึ่งอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางไว้สักหน่อย แต่ไม่ต้องหงุดหงิดไปให้คิดซะว่า... อุ่นใจ อย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทาง #เพื่อนเยอะเลย