เม็กซิโกซิตี้เตือนมลพิษระดับสูง

16 พฤษภาคม 2562, 12:56น.


กรุงเม็กซิโกซิตี้ ของเม็กซิโก ประกาศขยายเวลาแจ้งเตือนปัญหามลพิษในอากาศระดับสูงเป็นวันที่ 2 โดยเมืองหลวงซึ่งมีประชากรประมาณ 20 ล้านคน มีมลพิษปกคลุมมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค่ามลพิษเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 150 ของดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อน และมีไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ใกล้เคียง รวมกับตำแหน่งที่ตั้งกรุงเม็กซิโกซิตี้ที่มีภูเขาล้อมรอบ ทำให้อากาศไม่หมุนเวียน โดยให้โรงเรียนและสถานศึกษางดการเรียนการสอน ห้ามรถยนต์วิ่งบนถนนบางเส้นทาง กับขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งครอบคลุมถึงให้ย้ายสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลไปที่เมืองอื่น เด็กและผู้สูงอายุที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้อยู่แต่ภายในอาคาร ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมต้องลดการปล่อยมลพิษลง....   

ข่าวทั้งหมด