อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข่าวปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คนเป็นข่าวเก่า ย้ำให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อ

15 พฤษภาคม 2562, 21:59น.


พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความทางแอปพลิเคชั่นไลน์ว่าการปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คน ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุด  นักโทษเหล่านี้มีโอกาสกลับมาก่อเหตุซ้ำสูงมาก เป็นข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกและรู้สึกหวาดกลัวผู้พ้นโทษเป็นอย่างยิ่ง กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเก่าและขาดข้อเท็จจริงสำคัญ ตามพ.ร.ฎ. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 การได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จะต้องได้รับผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งเป็นการให้ผู้ต้องขังได้เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย พัฒนาจิตใจ ฝึกทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการออกสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถมีอาชีพภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ย้ำว่า อยากให้สังคมตรวจสอบข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ และอย่าส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงนี้ เพราะจะทำให้สังคมตัดสินว่าคนที่ออกจากคุกทุกคน ไม่สามารถกลับตนเป็นคนดีได้ และเลือกที่จะไม่ให้โอกาสคนเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พ้นโทษไม่มีหนทางประกอบอาชีพ ต้องกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ทั้งที่ปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังอีกมากที่สามารถกลับตนเป็นคนดี เป็นกำลังให้กับสังคมทิ้งอดีตที่เคยทำผิดคิดพลาดให้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลัง และขอเน้นย้ำให้ผู้พ้นโทษทุกรายตระหนักในโอกาสอันมีค่าที่ตนได้รับกลับตนเป็นคนดีให้ได้ อย่าได้หลงผิดคิดพลาดกลับมากระทำผิดซ้ำ เพราะโอกาสเหล่านี้อาจไม่ได้มีมาอีก

ข่าวทั้งหมด