ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.35 น. 14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562, 19:20น.


วันแรกของการเปิดให้สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) รายงานตัวที่อาคารสุขประพฤติ มีส.ว.มารายงานตัว 4 คน ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายพีระศักดิ์ พอจิต, พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล และพล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน สำหรับส.ว.ทั้ง 250 คนพบว่ามีบุคคลที่มียศทางทหารมากกว่า 100 คน, มีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ถึง 88 คน, อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.อย่างน้อย 5 คน, อดีตสมาชิกคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 20 คน และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอีกอย่างน้อย 24 คน ทั้งนี้ ส.ว.แต่ละคนจะได้เงินประจำตำแหน่งอย่างน้อยเดือนละ 113,560 บาท ทั้งยังมีค่าเดินทางและสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกจำนวนมากส.ว. 250 คนมีที่มาจากการคัดเลือกของคสช.ใน 2 ช่องทาง แบ่งเป็น 50 คนที่คสช.เลือกมาจากการเลือกกันเองในระดับประเทศของผู้ที่เข้ารับการเลือกเป็นส.ว. ส่วนอีก 200 คน 194 คน มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ที่เสนอให้คสช.เลือก ส่วนอีก 6 คน มาจากตำแหน่งผู้นำระดับสูงในกองทัพ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ว.จะต้องมารายงานตัวในเวลา 08.30-16.30น. ไม่เกินวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฎิเสธที่จะตอบคำถามกรณีรายชื่อส.ว.มีสัดส่วนอดีตนายทหารจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ส.ว.มีอำนาจมากที่สุด และมาจากการแต่งตั้งโดยคสช. จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส.ว.แต่งตั้งคือเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดอำนาจของ คสช. มาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญ เขียนว่า ส.ส.และ ส.ว.ต้องไม่อยู่ในความผูกมัดครอบงำภายใต้อาณัติ มอบหมายของใคร แต่ ส.ว.แต่งตั้งอยู่ภายใต้อาณัติ มอบหมายโดย คสช.หรือไม่ อีกทั้งในรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ระบุว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส.และ ส.ว.ต้องไม่ขัดกันโดยผลประโยชน์ เมื่อถึงการเลือกนายกรัฐมนตรี ขอให้จับตาว่า ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. จะกลับมาเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ถ้าใช่ จะถือว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ใหม่ รายงานตัวที่รัฐสภาใหม่ 14 คน มีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังปวงชนไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ ยอดรวมมีส.ส.มารายงานตัวแล้ว 454 คน เหลือสมาชิกที่ยังไม่มารายงานตัวอีก 44 คน จากพรรคภูมิใจไทยมากที่สุดจำนวน 37 คน พรรคภูมิใจไทย จะรายงานตัว ในวันที่ 16 พ.ค.ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ มอบหมายให้พล.อ.ประวิตร กำกับการบริหารราชการในส่วนกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการในส่วนกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการในส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ผลกระทบเอฟทีเอ เวียดนาม-ยุโรป และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำให้ส่งออกไทยทั้งปีเหลือร้อยละ 0.5-1 ต่ำสุดในรอบ 4 ปี พร้อมจับตาจีน ลดค่าเงินหยวน ทำให้สินค้าจีน ทะลักเข้าไทย นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง สงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน ที่ต่างปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากันและกัน ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 3 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3-3.5 และยังส่งผลกระทบไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย ทำให้การส่งออกของไทย ลดลงเหลือร้อยละ 2.2- 4.6 จากร้อยละ 3.2-4.6กลุ่มสินค้าไทยจะได้รับผลทางบวกและทางลบทั้ง 2 ตลาด ตลาดจีน สินค้าที่จะส่งออก ลดลง ได้แก่ ยางและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ขณะที่ส่งออกเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้สดและแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารสัตว์ ตลาดสหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักร และสินค้าที่จะส่งออกได้มากขึ้น ได้แก่ ผลไม้สดและแปรรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อไทย คือ การเปิดเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ เวียดนาม-ยุโรป ที่จะมีผลบังคับใช้ไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยุโรปปี 2562-2564 ทำให้การส่งออก ลดลงเฉลี่ยปีละ 0.8 ครึ่งปีหลังของปีนี้มูลค่าการส่งออกจะหายไป 21,525 ล้านบาท และในอีก 2 ปีข้างหน้า จะหายไปมูลค่า 38,606 ล้านบาท กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปิดตลาดที่ 1,633.84 จุด ลดลง 6.29 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,923.40 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทย ถูกกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ปิดลบสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นทั่วโลก การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ญี่ปุ่น ปิดลดลง 124.05 จุด ระดับ 21,067.23 จุด ดัชนีนิกเกอิ ปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 7  เนื่องจาก นักลงทุนยังคงเดินหน้าเทขายหุ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีน จากประเด็นดังกล่าว ทำให้ดัชนีฮั่งเส่ง ฮ่องกง ร่วงลง 428.22 จุด ปิดที่ 28,122.02 จุดทางการจีน ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.9 ล้านล้านบาท ตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯมีมาตรการขึ้นภาษีสินค้าจีน ส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลสตรีทดิ่งหนักไปก่อน และตลาดหุ้นเอเชีย ลดลง รัฐบาลจีน ระบุว่า การขึ้นภาษีจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 25 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป สำหรับสินค้าจากสหรัฐฯ เช่น แบตเตอรี่ ผักโขม และกาแฟ นายเจค็อบ พาร์กเกอร์ รองประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-จีน กล่าวว่า หลายบริษัทกำลังเสียเปรียบคู่แข่งในยุโรป ญี่ปุ่น และในจีน เนื่องจาก ความไม่แน่นอนและความขัดแย้ง การตอบโต้ของจีนมีขึ้นหลังจากสหรัฐฯเริ่มขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25  คิดเป็นมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 6.4 ล้านล้านบาท กรณีนายนิโคลัส อิมเมสเบอร์เกอร์ ชาวอเมริกัน วัย 24 ปี ซึ่งทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ประจำร้านอาหารชื่อว่าเดอะจูปิเตอร์ วูดส์ ในรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นร้านของไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟชื่อดังของสหรัฐฯเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ เหตุเกิดในย่านพอร์ต ซาเลอร์โน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปีที่แล้ว โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากร้านอาหารของวูดส์ ราว 20 ไมล์ ล่าสุด ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ครอบครัวของนายอิมเมสเบอร์เกอร์ ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลในรัฐฟลอริดา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนหนึ่งจากวูดส์ ในฐานะเจ้าของร้าน และภริยาคือนางเอริก้า เฮอร์แมน ในฐานะผู้จัดการร้านอาหาร และบริษัทร้านอาหารของวูดส์ แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าเสียหายอย่างชัดเจน คำฟ้อง ระบุว่า วูดส์และภรรยา มีส่วนกระทำความผิด โดยเฉพาะการไม่ห้ามปรามนายอิมเมสเบอร์เกอร์ ซึ่งมีอาการเมาหนักมากจากการดื่มสุราหลังเลิกงาน ไม่ให้ขับรถยนต์กลับบ้าน ทำให้เขาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต สำหรับวูดส์ อยู่ระหว่างการร่วมแข่งขันกอล์ฟในรายการพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ หนึ่งในการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ของโลก ซึ่งจัดขึ้นในนครนิวยอร์ก ในสัปดาห์นี้       

ข่าวทั้งหมด