ลดตัวเลขส่งออกไทยปีนี้ โตร้อยละ 0.5-1 จากผลกระทบสงครามการค้าจีน-สหรัฐ,เอฟทีเอ เวียดนาม-สหรัฐ

14 พฤษภาคม 2562, 18:14น.


ผลกระทบเอฟทีเอ เวียดนาม-ยุโรป และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำส่งออกไทยทั้งปีเหลือร้อยละ 0.5-1 พร้อมจับตาจีนลดค่าเงินหยวนทำสินค้าจีนทะลักเข้าไทย นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีนที่ต่างปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากันและกัน ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 3 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3-3.5 และยังส่งผลกระทบไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย ทำให้การส่งออกของไทยลดลงเหลือร้อยละ 2.2- 4.6 จากร้อยละ 3.2-4.6 สำหรับกลุ่มสินค้าไทยจะได้รับผลทางบวกและทางลบทั้ง 2 ตลาด ตลาดจีนสินค้าที่จะส่งออกลดลง ได้แก่ ยางและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ขณะที่ส่งออกเพิ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้สดและแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารสัตว์ ส่วนตลาดสหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักร และสินค้าที่จะส่งออกได้มากขึ้น ได้แก่ ผลไม้สดและแปรรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้น ยังต้องติดตามว่าในอนาคตจีนจะลดค่าเงินหยวนลงอีกร้อยละ 20-25 เพื่อชดเชยส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้า ทำให้สินค้าจีนถูกลงและทะลักเข้ามาในไทยและอาเซียน รวมถึงเกิดการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาค CLMV มากขึ้น พร้อมทั้งเสนอรัฐเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ มากขึ้น หากจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วควรจะเร่งเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอกับยุโรปโดยด่วน เพื่อไม่ให้ผลกระทบวงกว้างและต้องกระจายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ มากขึ้น พร้อมทั้งทำยุทธศาสตร์การค้าแบบคุณภาพสูงราคาต่ำให้กับสินค้าส่งออกไทยส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อไทย คือ การเปิดเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอเวียดนาม-ยุโรป ที่จะมีผลบังคับใช้ไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยุโรปปี 2562-2564 ทำให้การส่งออกลดลงเฉลี่ยปีละ 0.8 โดยครึ่งปีหลังของปีนี้มูลค่าการส่งออกจะหายไป 21,525 ล้านบาท และในอีก 2 ปีข้างหน้าจะหายไปมูลค่า 38,606 ล้านบาท โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ จากปัจจัยทั้ง 2 สถานการณ์ คาดว่าจะทำให้การส่งออกของไทยเหลือเพียงร้อยละ 0.5-1 ต่ำสุดในรอบ 4 ปี และหากสหรัฐฯเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามเป้าหมายจะทำให้การส่งออกไทยทั้งปีโตต่ำกว่าร้อยละ 0.5 หรือไม่ขยายตัวเลย 

ข่าวทั้งหมด