ไทย เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือกับจีน-ลาว เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์

24 เมษายน 2562, 16:59น.


ความร่วมมือของไทย ลาว และจีน เรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบเรื่องการขออนุมัติจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสามประเทศ และจะมีการลงนามในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายนนี้ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สำหรับการดำเนินงานจะมีการเชื่อมต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และจีน-ลาว เป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงต่อภูมิภาค ส่วนเรื่องพิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งชายแดนบริเวณฝั่งไทยและลาว ในอนาคตจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้เรื่องการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรนอกจากนี้ ครม. มีมติอนุมัติขอผ่อนผันยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการเร่งรัดขยายทางหลวงจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง ระยะที่ 2 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร - ระนอง  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)  ในส่วนของการขยายถนนเส้นดังกล่าว มีระยะทางรวม 102.52 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ตอน โดยดำเนินการแล้วเสร็จเปิดให้ใช้งานแล้ว 3 ตอน ระยะทาง 52.32 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 50.20 กิโลเมตร โดยมีถนนช่วงหนึ่งตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 2.47 กิโลเมตรผู้สื่อข่าว:เบญจภรณ์ ผิวเหลือง   

ข่าวทั้งหมด