สถานทูตไทยในญี่ปุ่น เตือน ขับรถต้องมีใบขับขี่สากลโทษหนัก-ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับ

19 เมษายน 2562, 13:27น.


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นว่า นักท่องเที่ยวที่จะขับขี่รถในญี่ปุ่นต้องมีใบขับขี่สากล การขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่ มีความผิด ถูกจับกุม และปรับไม่เกิน 5 แสนบาทนอกจากนั้น ยังพบในหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คือผู้ที่เช่ารถและมีใบขับขี่สากลเป็นผู้ขับรถ  ส่วนในกรณี ที่ขับรถไปแล้วมีอาการง่วง จึงสลับให้เพื่อน พี่น้อง (ซึ่งไม่มีใบขับขี่) แม้เป็นช่วงสั้นๆ ก็ถือว่า เป็นการทำผิดกฎหมาย ถูกตำรวจจับกุมและการสอบสวนอาจยาวนาน 20 วัน และถูกปรับสูงถึง 5 แสนบาทส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ แม้เพียงครู่เดียว ก็มีความผิดทางกฎหมาย หากต้องการดูแผนที่ควรใช้อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์ข่าวทั้งหมด