ปธ.มูลนิธิข้าวขวัญ เตรียมหารือการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านและการขอนิรโทษกรรมกัญชา

16 เมษายน 2562, 15:23น.


ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี ระบุถึงเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อประชาชนว่าช่วงเช้าพรุ่งนี้(17 เมษายน) นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะจากมูลนิธิสุขภาพไทย ประกอบด้วย นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย น.ส.รสนา โตสิตระกูล นายสันติสุข โสภณศิริ และ ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก จะเดินทางเข้าพบและหารือเป็นการภายในกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คาดการณ์ว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านของนายเดชา และกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ของหมอพื้นบ้าน ระหว่างและหลังผ่านช่วงเวลานิรโทษกรรม 19 พฤษภาคม และข้อจำกัดเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใช้กัญชาตามตำราการแพทย์แผนไทย 16 ตำรับหลวงนอกจากนี้ ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากนายเดชา และมูลนิธิข้าวขวัญ จะเดินทางไปยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรมการมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อการแพทย์ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากปฎิเสธรับจดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ด้วยเหตุผลว่าไม่มียากัญชาไว้ในครอบครอง (เพราะตำรวจได้อายัดไว้เป็นของกลางแล้ว) และไม่มีหลักฐานการรับรองว่าเป็นหมอพื้นบ้านโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ (เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการออกระเบียบเกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2562 )CR:FB มูลนิธิชีววิถี 

ข่าวทั้งหมด