ผ่านวันที่ 4 ของสงกรานต์ 2562 เมาแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ

15 เมษายน 2562, 10:59น.


ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย 11-17 เมษายน 2562 
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" มีการเกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 598 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ดื่มแล้วขับร้อยละ 42.86 ขับรถเร็วร้อยละ 25.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 78.31 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เชียงราย 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ฉะเชิงเทรา 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดให้แก่เชียงรายและร้อยเอ็ด 20 คน 


สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วันตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี 12 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 81 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมาและอุดรธานี 11 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 82 คน


พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่าตลอด 4 วันที่ผ่านมาสถิติเป็นที่น่าพอใจในทุกด้าน ทั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ลดลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้บูรณาการกันอย่างเข้มข้น และวันนี้เป็นวันที่ประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่จะยังคงมาตรการอย่างเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดปริมาณแอลกอฮอล์ เมาแล้วขับ  ขณะเดียวกันมีการอำนวยความสะดวกการจราจร เปิดช่องทางพิเศษช่วงถนนมิตรภาพ เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่เข้ามาดูแลตามจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเช็คสภาพรถ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรหยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง


...


ผสข.ปิยะธิดา เพชรดี
ข่าวทั้งหมด