รมว.กต.คาด 30 วันรู้ผลสอบความล่าช้าขนส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์

26 มีนาคม 2562, 16:54น.


การตรวจสอบกรณีการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์มาไทยล่าช้า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การส่งบัตรเลือกตั้งไม่ได้จัดให้มีผู้ติดตามบัตร แต่ส่งเป็นพัสดุการทูตที่มีหีบห่อชัดเจนมากับสายการบิน แต่กรณีของบัตรที่ส่งกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์ ทราบว่าปัญหาเบื้องต้นมาจากทางสายการบินจากนิวซีแลนด์ ไม่ได้ส่งมากับเที่ยวบินที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดความล่าช้า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อกรรมการแต่ละคนได้ โดยจะมีการหาข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คาดว่า ผลสอบน่าจะได้ไม่เกิน 30 วัน ขอให้รอฟังจากคณะกรรมการ ส่วนบัตรเลือกตั้งเหล่านั้นได้ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด