คณะผู้แทนอียูประจำประเทศไทยเผย อียูจะไม่ส่งคนมาสังเกตการณ์เลือกตั้งของไทย

22 มีนาคม 2562, 21:21น.


คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป จะไม่ส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งมาติดตามการเลือกตั้งในไทย วันที่ 24 มีนาคมนี้  การส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากประเทศเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการ และมีเวลาเพื่อเตรียมภารกิจสังเกตการณ์ระหว่าง 4-6 เดือนล่วงหน้า รวมถึงการส่งผู้สังเกตการณ์มาประจำพื้นที่ในระยะยาวในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปของประเทศไทย ในครั้งนี้อียูไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม มีการลงชื่อสมาชิกเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำประเทศไทยจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมกันสังเกตการณ์ทางการทูต เป็นการติดตามการลงคะแนนตามคูหาเลือกตั้งต่างๆ เฉพาะในวันเลือกตั้งเพื่อให้ทราบบรรยากาศทั่วไปในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการรายงานภายในองค์กรเป็นหลัก การดำเนินการดังกล่าวจะใช้จำนวนคนน้อยและครอบคลุมพื้นที่ไม่มาก จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการสังเกตการณ์เลือกตั้ง  อีกทั้ง การดำเนินการนี้ไม่เพียงพอต่อการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง และไม่อาจใช้เป็นพื้นฐานในการออกถ้อยแถลงใดๆ ต่อสาธารณะได้  สหภาพยุโรปประจำประเทศไทยยินดีกับการจัดการเลือกตั้งที่เป็นก้าวสำคัญของการนำประเทศกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย และขอให้คนไทยทุกคนมีวันเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ผู้สื่อข่าว:เบญจภรณ์ ผิวเหลือง  

ข่าวทั้งหมด