สทนช.เร่งจัดสรรน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ

22 มีนาคม 2562, 14:36น.


การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศขณะนี้มีประมาณร้อยละ40 บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจประสบปัญหาบางจุด แบ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและพื้นที่อาจเสี่ยงภัยแล้ง นายกรัฐมนตรีสั่งการกรณีพิเศษดูในเรื่องการต่อท่อ ขนน้ำ สูบน้ำเพื่อเติมน้ำให้การอุปโภคบริโภค โดยพบว่าเขตพื้นที่การบริหารของการประปาส่วนภูมิภาค 18 จำนวน 25 อำเภอเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยง การประปาส่วนภูมิภาค ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขให้น้ำไหลต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม และพื้นที่นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค เห็นว่ามีการประกาศภัยแล้งไปแล้ว8อำเภอ3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตราด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลปริมาณน้ำที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบไปให้ 3 จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ จุดที่มีภัยแล้งหากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำจะต้องขุดน้ำจากบ่อบาดาลออกมาใช้อาจมีปัญหาเรื่องความเค็ม สนิม การสูบเบาบาง อาจทำให้บ่อบาดาลเล็กๆแห้งได้ และแม่น้ำบางแห่งอาจจะแห้งได้ส่วนภาคการเกษตร กรมชลประทาน ปรับแผนแล้ว คาดว่าน้ำจะไม่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชเพิ่มเติม มิเช่นนั้นจะกระทบต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงต้นฤดูฝนด้วย ส่วนนอกเขตชลประทาน ก็ได้ปรับแผนเช่นกัน แต่พบว่ามี7จังหวัดที่ปลูกพืชเกินแผน 1แสนไร่เศษ จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้ดี เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ภัยแล้งปีนี้จะผ่านไปได้ เพราะมีการวางแผนตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้ว แต่ฤดูฝนในปีนี้จะต้องกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด เพราะเป็นห่วงว่าปีหน้าจะเกิดภัยแล้งได้อีก จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ  พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำผู้สื่อข่าว:ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ   

ข่าวทั้งหมด