กยศ.พอใจการหักเงินเดือนชำระหนี้ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน

22 มีนาคม 2562, 10:07น.


ความคืบหน้าการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. 


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทุนมีการหักเงินเดือนชำระหนี้จากกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางประมาณ 165,000 ราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 80,000 ราย ที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนรายใหญ่ 20 แห่ง ผ่านระบบรับชำระเงินคืนของกรมสรรพากร ได้รับเงินชำระหนี้กว่า 134 ล้านบาท ซึ่งกองทุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกรมสรรพากรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการรับชำระเงินคืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ผลการรับชำระหนี้ดีเป็นที่น่าพอใจ จากนี้กองทุนจะทยอยประสานการหักเงินเดือนหน่วยงานเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปีนี้กองทุนจะได้รับชำระหนี้เพิ่มขึ้นถึง 30,000 ล้านบาท


สำหรับการดำเนินการหักเงินเดือน กองทุนจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมและองค์กรนายจ้างทุกขั้นตอน โดยกองทุนจะแจ้งการหักเงินเดือนไปยังผู้กู้ยืม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผู้กู้ยืมสามารถติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ได้ทาง Line@กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนพร้อมที่จะให้โอกาสในการเจรจาชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป


...


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


รีไร้ท์ เบญจภรณ์ ผิวเหลือง
ข่าวทั้งหมด