สรุปข่าว19.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

21 มีนาคม 2562, 19:15น.


สรุปข่าว19.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562+++ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561  รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยออกมาได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561บุคคลเหล่านี้ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 187 ราย+++ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕ /๒๕๖๒ เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิติ ตัณฑเกษม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะปรึกษาฯ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒+++นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ปฏิเสธให้รายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. เพราะมองว่าเป็นอำนาจของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นข่าวก่อนวันเลือกตั้ง ขอให้มาสอบถามหลังการเลือกตั้งดีกว่า นอกจากนี้ ยังปฏิเสธตอบคำถาม กรณีหลายพรรคการเมือง ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ได้เอง โดยไม่ต้องมีสมาชิกวุฒิสภามาเกี่ยวข้อง  ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อ ตนเอง เป็น ส.ว. ด้วย นายวิษณุ กล่าวว่า หากเป็นเรื่องจริงก็ดีใจ แต่กระบวนการได้มาต้องผ่านหลายขั้นตอน อีกทั้งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีชื่ออยู่ใน 400 ชื่อแรกหรือไม่ และไม่ทราบด้วยว่า จะได้นั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภา หรือไม่ รวมถึงการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของรัฐบาลชุดนี้ด้วย หากกินระยะเวลาไปถึงช่วงการประชุมอาเซียน รัฐบาลนี้ก็ต้องทำหน้าที่ไปก่อน+++นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ระบุการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งหมด 119,232 ราย มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งสิ้น 98,386 ราย คิดเป็นร้อยละ82.52 ซึ่งถือว่ามีอัตราการออกมาใช้สิทธิของประชาชนมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้มีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 81 แห่ง จาก 94 แห่ง ที่ได้ส่งบัตรเลือกตั้งด้วยถุงเมล์ทางการทูตพิเศษกลับไทยมายังกระทรวงต่างประเทศแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 13 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดส่ง ซึ่งคาดจะมาถึงประเทศไทยครบทั้งหมดในวันพรุ่งนี้(22 มี.ค.) +++นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงว่า ในวันพรุงนี้ (22 มี.ค.) พรรคจะจัดการปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สนามกีฬาเทพหัสดิน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ภายใต้แนวคิด “เปิดใจประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว” โดยการปราศรัยจะมีไปตลอดจนถึงช่วงค่ำ ซึ่งจะเป็นการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ ขอให้อดใจรอรายละเอียด+++ส่วนจะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาร่วมหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการตัดสินใจของ  พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้มีการกำหนดตายตัว ทั้งโดยทุกกิจกรรมได้มีการแจ้งให้ทราบในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี  นายอุตตม กล่าวอีกว่า หลังปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ คาดว่าภายใน 24 ชั่วโมงจากนั้นจะเห็นภาพเบื้องต้นว่าพรรคไหนจะมีสิทธิ์ในการพูดคุยจับมือทางการเมือง และมีความเป็นไปได้ว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะมาประกาศตัวที่พรรคส่วนกระแสที่หลายคนกังวลว่าพรรคจะมีงูเห่านั้น ขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีงูเห่า และพรรคเราก็ไม่กลัวงู+++นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วัดปรอท ความสุขคนทำงานช่วงเลือกตั้ง พบว่า ในช่วงเลือกตั้งนี้ คนทำงานและมนุษย์เงินเดือน ต่างก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นมาก ถึงมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ชีวิตครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวพูดคุยกันเรื่องเลือกตั้งเห็นตรงเห็นต่างก็ครอบครัวเดียวกัน มีน้ำใจดีต่อผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติม และมีจิตกุศล ทำบุญและศาสนกิจมากขึ้นช่วงเลือกตั้งครั้งนี้+++แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เงินในกระเป๋าของประชาชนและการเก็บออมที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า คนทำงาน และมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาปากท้องที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกๆ เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งนี้โดยประชาชนกำลังมองหาพรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลมีผู้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำพาประเทศชาติสู่ความสงบไม่เป็นต้นตอของความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย+++ก่อนหน้านี้ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าหากมีสึนามิการเมืองพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งได้ 200 เสียง พรรคอนาคตใหม่ 50 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 100 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 70 เสียง+++พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยความคืบหน้าคดีของตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานอาหารและยา บุกจับยาลดความอ้วน ก่อนขยายผลพบว่า แพทย์ 2 คน เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายยา ได้เรียกแพทย์ 13 คน เข้าสอบปากคำในฐานะพยานแล้ว ส่วนแพทย์อีก 2 คนที่เกี่ยวข้องกับคดี และไม่ได้มาตามนัดหมายก่อนหน้านี้ ได้ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ให้เข้าให้ปากคำภายใน 27 มีนาคม ซึ่งทั้งคู่แจ้งขอเข้าพบวันที่ 25 มีนาคม และหลังสอบปากคำอาจพิจารณาค้านการประกันตัวแพทย์ เนื่องจากเกรงจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน และตำรวจต้องประสานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อดำเนินการร่วมกัน ยืนยันคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ทางความงาม แต่เป็นการลอบนำยาออกจากระบบไปขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีราคาสูงกว่าท้องตลาด เตือนประชาชนสั่งซื้อยาตามสถานประกอบกิจการพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย+++สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด 40 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ (AJD) หรือปัจจุบัน คือ บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,303 ล้านบาทเศษ พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ+++ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนรอผลการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ที่จะประกาศในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 42.07 จุด ที่ 21,608.92 จุด+++ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดวันนี้ที่ระดับ 1,634.00 จุด เพิ่มขึ้น 6.38 จุด มูลค่าการซื้อขาย 39,634.71 ล้านบาท+++ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากที่ปิดตลาดเช้าในแดนบวกขานรับธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิด ดัชนีฮั่งเส็ง ลดลง 249.41 จุด  ปิดวันนี้ที่ 29,071.56 จุด+++นายไมเคิล กันเนอร์ มุขมนตรีรัฐนอร์ท เทิร์น เทร์ริทอร์รี ทางภาคเหนือของออสเตรเลีย สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงคือบริเวณตอนใต้ของอ่าวคาร์เพน แทเรีย ก่อนพายุหมุน 2 ลูก คือพายุเทรเวอร์ และพายุเวโรนิกาจะพัดถล่มในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ โดยพายุลูกแรกคือ พายุเทรเวอร์ จะขึ้นฝั่งที่รัฐ นอร์ท เทิร์น เทร์ริทอรี่ในวันเสาร์นี้ ด้วยความแรงลม 250 กม.ต่อชม.หรือเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ 3 หรือ 4 ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติก จะมีฝนตกหนักและเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากคลื่นทะเลที่ซัดยังชายฝั่ง  ส่วนพายุลูกที่ 2 คือพายุเวโรนิกา ซึ่งมีความแรงลมเพิ่มเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ 3 จะขึ้นฝั่งที่รัฐเดียวกันในวันอาทิตย์นี้ หลังขึ้นฝั่งแล้ว คาดว่าพายุจะอ่อนตัวลงโดยลำดับ

ข่าวทั้งหมด