การทางพิเศษฯ จับมือ การบินไทย ยกระดับศักยภาพบุคลากร เริ่มต้นที่ภาษาอังกฤษ

20 มีนาคม 2562, 17:03น.


การยกระดับศักยภาพบุคลากรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยานในพิธี ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ มีผลผูกพันต่อเนื่อง 5 ปี โดยการบินไทยจะจัดการสอนหลายหลักสูตร ให้แก่บุคลากรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เบื้องต้นก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษในระดับต้น, ระดับกลาง และระดับบริหาร ซึ่งขณะนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกตำแหน่งให้มาเรียนแบบสมัครใจ  โดยต้องการยกระดับให้พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกคนมีคุณภาพให้มากที่สุดและต้องการให้พนักงานทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษ เพราะนอกจากภาษาจะเป็นสิ่งสำคัญและช่วยให้พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ทางพิเศษในเส้นทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้แล้ว พนักงานก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

โดยในเดือนพฤษภาคมนี้จะไปลงนามความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ต่อไป และหวังขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าใน 20 ปีข้างหน้า จะทำทางพิเศษเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนทุกประเทศ และอาจจัดตั้งเป็นสมาคมทางด่วนอาเซียน

ด้านนายสุเมธ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บอกถึงการจัดสอนภาษาอังกฤษให้พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่า จะให้พนักงานทุกคนที่มาเรียนสอบวัดระดับก่อน ว่าแต่ละคนมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับใด แล้วแยกสอนตามระดับ ขณะนี้ยังไม่มีเวลาการสอนที่แน่นอน เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ประเมินว่าจะเก็บเท่าใด เพราะต้องดูปริมาณผู้เรียนก่อน แต่ยืนยันว่าการสอนจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแน่  โดยปัจจุบันการบินไทยก็มีเปิดสอนหลายหลักสูตรให้แก่องค์กรต่างๆที่สนใจ เช่น หลักสูตรบุคลิกภาพ และหลักสูตรการจำลองการบิน และอาจเปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปในอนาคต

ข่าวทั้งหมด