รมว.สธ.เผยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินเวลา ช่วงสงกรานต์

15 มีนาคม 2562, 17:11น.


การประชุมคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยมีการพิจารณามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้นำมาตรการที่ใช้ในเทศกาลปีใหม่ มาใช้ในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ และเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา และขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ หรือโซนนิ่ง ต้องเน้นย้ำเรื่องห้ามขายเกินเวลาแต่อาจจะขอความร่วมมือร้านค้าโดยรอบไม่ให้ขายเลยจะดีกว่า รวมถึงการขายในลักษณะรถเข็นนั้นไม่อนุญาตให้ทำได้อยู่แล้วโดยกระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือโดยมอบผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลกวดขัน และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจดูแลเฉพาะวันสงกรานต์โดยเฉพาะสำหรับเรื่องมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เม.ย.นั้น เนื่องจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรเลื่อนการหารือเรื่องนี้ไปคุยกันเป็นการเฉพาะในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ระหว่างนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาผลดี ว่าจะช่วยลดการสูญเสียจากการเมาได้อย่างไรบ้าง หรือมีผลเสียอย่างไรบ้าง เช่นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้การออกกฎระเบียบอะไรต่างๆ คนต้องเห็นด้วย ไม่ใช่ก่อปัญหา แฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด