ตร.ประสาน กกต. วางกำลังดูแลความปลอดภัย-จราจร เลือกตั้งล่วงหน้าอาทิตย์นี้ (17 มี.ค.)

15 มีนาคม 2562, 15:06น.


การเตรียมความพร้อมและการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้ควบคุมดูแลและสั่งการหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประสานงานใกล้ชิดกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ เขตเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ  โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติในแต่ละจุด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนหาข่าว เกี่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้ง หรือเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมทั้งเผชิญเหตุหรือระงับเหตุการณ์กระทำผิดในระหว่าง , ก่อนและหลังที่จะมีการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม การกระทำใดที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่อาจเข้าข่ายความผิดว่าด้วยการหาเสียง  , การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ , สร้างความเกลียดชัง , ดูหมิ่นฝั่งตรงข้าม หรือไม่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ย้ำ เรื่องการห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 มี.ค.2562 ถึง 18.00 น. ของวันที่ 17 มี.ค. 2562 พร้อมทั้งระดมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง ให้ติดตามเรื่องการคมนาคมในพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบกับการเลือกตั้ง กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตนด้วยความเป็นกลางทางการเมืองทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และส่วนบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำชับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องได้ ในส่วนของการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบตำรวจทุกกรณีรวมทั้งฝากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพรรคการเมือง และประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง พฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ โทรหมายเลข 191 หรือ 1599  หรือ 1444 กด2 สายด่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง แฟ้มภาพ

ข่าวทั้งหมด