สภาพอากาศ 9 จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤติ

15 มีนาคม 2562, 13:39น.


จากสถานการณ์ฝุ่นละอองทางภาคเหนือที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ โดย 9 จังหวัดในภาคเหนือหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีแดงคือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือสั่งการส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณภัย และใช้มาตรการควบคุม เพื่อให้ประชาชนหยุดการเผาในที่โล่ง เพราะเป็นต้นเหตุปัญหาฝุ่นควัน และหากผลการติดตามสถานการณ์พบว่าค่าฝุ่นละอองยังไม่ลดลงก็จะยกระดับมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้นอีกด้าน เว็บไซต์ air4thai ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย พบว่าสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่...ผสข.เบญจภรณ์ ผิวเหลือง

ข่าวทั้งหมด