เปิดตัวแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร หวังประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

14 มีนาคม 2562, 17:13น.


ภาพจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ จากตอนรามาวตาร  โดยเป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ ร่วมกันจัดทำขึ้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก เรื่องรามเกียรติ์ เป็นอย่างดี ประเทศไทยได้นำมาเรียบเรียงและประยุกต์ในด้านต่างๆตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา  เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา การทำโขน การร่าย สุภาษิต และคำพูดในชีวิตประจำวัน เช่น คำว่า ลูกทรพี ก็มาจากเรื่องนี้เช่นกัน ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่นําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  

คุณค่าของศิลปกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตาร นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ยาวประมาณ2กิโลเมตร นำมาผลิตในรูปแบบแอนิเมชั่น ทำให้ตัวละครสามารถเคลื่อนไหวและพูดได้ ไม่มีนักแสดงหรือการ์ตูนเหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไป  ประชาชนสามารถรับชมและเข้าถึงง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่นิยมบริโภคสื่อใหม่ ได้เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมสำคัญของชาติ ความงามของจิตรกรรมที่ปรากฏบนฝาผนังวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยและเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตอย่างแท้จริง

นายนนทรี นิมิบุตร ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ บอกว่า ภูมิใจที่มีศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยสามารถต่อยอดในการให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับชมให้เห็นคุณค่าความงดงามและได้ตื่นตาตื่นใจ มากขึ้นรวมถึงมีแง่คิดที่ได้จากเรื่องนี้ ทำให้เยาวชนหันมาสนใจเรื่องราวของรามเกียรติ์มากขึ้นและนอกจากตื่นตาตื่นใจกับแอนิเมชั่นดังกล่าวแล้ว ทีมงานได้ทำคิวอาร์โค้ดลงในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม สามารถเข้าไปสแกน เพื่อดูภาพจิตรกรรมบนฝาผนังของจริงที่ยาวกว่า2กิโลเมตรได้

ภาพยนตร์รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร  ได้เล่าเรื่องราวการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ สอดคล้องกับคติความเชื่อของคนไทยที่ถือว่า พระมหากษัตริย์คือ อวตารของพระนารายณ์ เป็นการผลิตและฉายภาพยนตร์หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นบัญชี โขน ในประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แอนิเมชั่นเรื่องนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปี2562เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานอาเซียนด้วย แม้การทำแอนิเมชั่นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโขนมาแสดงท่าทางให้ดู เพื่อจะได้ให้ภาพออกมาเสมือนจริงที่สุด และการเคลื่อนไหวภาพจะต้องนำตัวละครมาตัดแบ่งเป็นท่อนๆแล้วมาประกอบเป็นท่าทางใหม่

ประชาชนที่สนใจ สามารถชมได้ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะมีการจัดฉายให้ชมฟรีพร้อมกับการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ 2 รอบเวลา 14.30 น.และ16.00น. โดยภาคกลาง วันที่ 13-14 เมษายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่14 -18 เมษายน  เซ็นทรัลจังหวัดขอนแก่น , ภาคเหนือ วันที่20-21 เมษายน  เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่  ,ภาคตะวันออก วันที่4 ถึง 5 พฤษภาคม ที่Central Festival Pattaya Beach จังหวัดชลบุรี , ภาคใต้ วันที่11-12 พฤษภาคม เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าว ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ

ข่าวทั้งหมด