องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องเขียนไปมอบแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จ.มหาสารคาม

06 มีนาคม 2562, 16:15น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยครูและนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องเขียนไปมอบแก่ครูและนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย วันนี้ ( 6 มีนาคม  2562) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 37 ถุง กับเครื่องเขียนไปมอบแก่ครูและนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอนาดูน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับครูและนักเรียน ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยให้รับทราบ ต่างปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น กับให้องคมนตรีสอบถามถึงความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนอะไรบ้าง เพื่อจะพระราชทานในการบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 00.20 น.เป็นอาคารเรียนครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 10 คูหาติดกัน มีอายุมากกว่า 30 ปี ตัวอาคารส่วนใหญ่เป็นไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงทำให้ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่สามารถนำออกมาได้เสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต     

ข่าวทั้งหมด