สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จังหวัดหนองคาย

04 มีนาคม 2562, 21:29น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยวันนี้ (4 มีนาคม 2562) เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี  เดินทางไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร  เสร็จแล้ว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 303 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสระใคร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคายต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 498 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจในพื้นที่อำเภอสระใคร จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 2 ราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดจังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้เกิดฝนตก ฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎร ศาสนสถาน ได้รับความเสียหาย ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระใคร และอำเภอเมืองหนองคาย 12 ตำบล 75 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎร เสียหาย 1,337 หลังคาเรือน คอกปศุสัตว์ 10 หลัง วัด 4 แห่ง  

ข่าวทั้งหมด