องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จังหวัดอุดรธานี

04 มีนาคม 2562, 20:19น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย วันนี้ (4 มีนาคม 2562) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  เดินทางไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการบริหารส่วนตำบลนาพู่  เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 364 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเพ็ญ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,771 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองขุนเหล่าหลัก จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 3 ราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดยในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎร ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ได้รับความเสียหาย รวม 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1,766 หลังคาเรือน วัด 6 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง และที่พักสงฆ์ 1 แห่ง     

ข่าวทั้งหมด