เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ พบนายกฯ รับตำแหน่งใหม่พร้อมสานความสัมพันธ์ที่ดี

20 กุมภาพันธ์ 2562, 11:33น.


นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในนามของรัฐบาล และประชาชนไทยว่ายินดีในการรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย รัฐบาลไทย พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์ที่หลากหลายของเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนไอร์แลนด์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนโยบาย Ireland’s Global Footprint 2025 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบทบาทที่สร้างสรรค์ของไอร์แลนด์ บนเวทีโลก สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทย พร้อมขอให้ไอร์แลนด์ศึกษาถึงโอกาสการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับไทย ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค  โดยนายกรัฐมนตรี ชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทราบว่าได้พบกับมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแล้วหลายแห่ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในด้านการศึกษา โดยเฉพาะในเขต EEC ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวยินดีในการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศไทย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ มีแผนที่จะพบและพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ BOI และ EEC เพื่อกระชับความร่วมมือ และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยที่รัฐบาลไอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ไอร์แลนด์จึงพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดีCR:โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ    

ข่าวทั้งหมด