รัฐบาล สั่งปรับแก้ประเด็นที่มีปัญหาใน พ.ร.บ.ข้าว รวมทั้ง พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ต้องปรับแก้เพื่อความปลอดภัย

18 กุมภาพันธ์ 2562, 16:17น.


การประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การพิจารณาพระราชบัญญัติจราจรทางบก ว่าขณะนี้ยังมีช่องว่าง จึงต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น หากเมื่อเกิดเหตุแล้ว การเจรจาสามารถยอมความกันได้  จึงขอให้รอฟังคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งรัฐบาลก็จะนำมาพิจารณาต่อว่าจะทำอย่างไรให้ข้อกฎหมายเกิดความยั่งยืน จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆออกมาให้ได้นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ประเด็นการใช้สารเคมีพาราควอต ว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้มีการยกเลิกในอนาคต แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้กำหนด  แต่ได้กำชับว่าจะต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ อีกทั้งรัฐบาลต้องเดินหน้าตามแผน เพื่อนำไปสู่การลดละเลิกการใช้สารเคมีอันตราย ให้เร็วที่สุดนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ส่วนตัวไม่ทราบว่า กลุ่มทุนสารเคมีที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางสารเคมีของไทยเป็นกลุ่มใด ดังนั้น หากมีความไม่ไว้วางใจกันตั้งแต่วันนี้ ในวันข้างหน้าก็ไม่สามารถดำเนินการสิ่งใดได้เพื่อให้เกิดการยอมรับ  รวมถึง เรื่องทุจริตคอรัปชั่นด้วย ที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปเป็นจำนวนมากแต่กลับไม่ได้รับการสนใจ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกคนด้วยส่วนเรื่องร่างพระราชบัญญัติข้าว นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เป็นกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เสนอเข้ามา ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลเสนอ แต่ได้ร่วมพิจารณา เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาและส่งกลับโดยให้ปรับแก้ประเด็นที่มีปัญหาทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่นำมาเผยแพร่ในวันนี้ไม่ใช่ข้อมูลจริงซึ่งจะนำไปสู่ความเกลียดชัง จึงขอยืนยันในเจตนารมณ์ ของกฎหมายว่าต้องการดูแลเกษตรกรเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งกฎหมายไม่มีผลกระทบกับเกษตรกร ทั้งเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ การแลกเปลี่ยนและการขายเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีในประเทศไทยมีอยู่ 20,000 กว่าพันธุ์ ซึ่งเป็น พันธุ์ข้าวหลัก 140 กว่าสายพันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วและจะทยอยขึ้นทะเบียนที่เหลือตามลำดับ จึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน ว่ารัฐบาลมุ่งหวังที่จะดูแลเกษตรกร ส่วนเรื่องกติกาก็ต้องพิจารณาใน สนช. จึงขอให้ไว้ใจเพราะหากไม่ไว้ใจก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดี                              

ข่าวทั้งหมด