ผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เสนอจุดจอดรถบรรทุก ลดอุบัติเหตุไหล่ทาง

13 กุมภาพันธ์ 2562, 17:34น.


การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถชนท้ายรถจอดไหล่ทาง นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เสนอว่า ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการใส่ใจและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,000 ศพในปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยทางถนน และให้สถาบันฯมีอำนาจกึ่งอิสระ คอยออกแผนมาสเตอร์ แพลน และบูรณาการการทำงานประสานข้อมูลความปลอดภัยทางถนนกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ เสนอให้ทำที่จอดรถให้รถบรรทุกเป็นหลักแหล่ง เพราะรถบรรทุกมักจอดไหล่ทางนอนในช่วงกลางคืน ทำให้รถที่ขับตามมาชน ทั้งเสนอให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกหามาตรการป้องกันและร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนตัวมองว่าแนวทางแก้ไขรถชนท้ายรถจอดไหล่ทางในเชิงนโยบายมีหลายแนวทาง แต่ที่ผ่านมา กลับไม่เคยได้รับความสนใจจากหน่วยงานใด ทำให้ปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่ 9 ของโลกที่เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด พร้อมเชื่อว่า หากรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องการห้ามจอดไหล่ทางอย่างจริงจังประชาชนก็จะร่วมมือ เพียงแต่ต้องทำให้เห็นถึงเจตนาดีนายแพทย์ วิทยา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก(WHO) ก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน และทำถนนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ผู้สื่อข่าว: ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร    

ข่าวทั้งหมด