ทีมวิจัยฯ จ.ขอนแก่น ติดกล้องฝ่าสัญญาณไฟแดง-พัฒนาเอไอ จับจยย.ไม่สวมหมวก

13 กุมภาพันธ์ 2562, 16:42น.


การลงพื้นที่ติดตามการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบริเวณถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น ล่าสุดทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด(สอจร.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้พามาติดตามโครงการระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิดที่ดำเนินการอยู่บริเวณจุดตัดทางเลี่ยงเมือง ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีระยะดำเนินการทั้งสิ้น 14 กิโลเมตรนาย รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ทีมวิจัยโครงการฯ เปิดเผยว่า จากการที่หลายแยกใหญ่บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจากรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดง ทีมวิจัยโครงการฯจึงติดตั้งระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงอัตโนมัติขึ้นมาด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดจับภาพรถฝ่าไฟแดงตามแยกใหญ่ๆในสามแยกบริเวณดังกล่าว ประกอบด้วย แยกมิตรภาพ-เหล่านาดี, แยกมิตรภาพ-ศรีจันทร์ และแยกมิตรภาพ-ประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มทดลองติดตั้งกล้องในเดือนเมษายน 2560 จากนั้นเดือนตุลาคมปีเดียวกันจึงเริ่มออกใบสั่งจากกล้องฯที่มีอยู่ขณะนี้ทั้งสิ้น 40 กว่าตัว โดยก่อนหน้านั้นก็ประชาสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อเตือนไม่ให้ฝ่าไฟแดงส่วนขณะนี้กำลังพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) เพื่อนำมาตรวจจับผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค บริเวณ 14 กิโลเมตรดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอนเอไอให้จำภาพการสวมหมวกกันน็อค และขณะนี้กำลังจะนำไปรวมกับระบบฝ่าไฟแดงที่มีอยู่แล้ว ตั้งใจว่าภายในปีนี้ระบบเอไอต้องใช้ได้จริง และจะบังคับใช้ในพื้นที่โครงการฯ 14 กิโลเมตรนี้ก่อนด้านนาย เจษฎา คำผอง วิศวกรวิจัยของโครงการ ระบุว่า แรกเริ่มโครงการระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ Safer Road Foundation ประเทศอังกฤษ 12 ล้านบาท ปัจจุบันใช้งบท้องถิ่นดำเนินการ ตลอดการทำโครงการฯเกือบ 2 ปี แม้อุบัติเหตุลดลงกว่าร้อยละ 60 แต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงสูงถึง 50,000 ราย คิดเป็นค่าปรับ 25 ล้านบาท ซึ่งใน 50,000 ราย เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งได้เพียง 15,000 ราย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องภาพไม่ชัดและทะเบียนรถบางคันไม่อยู่ในระบบ ส่วนโครงการฯจะทำต่อเนื่องและหวังต่อยอดไปพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ส่วนสิบตำรวจโท วีรยุทธ จุฑากาญจน์ ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดขอนแก่น บอกว่า ในพื้นที่โครงการฯขณะนี้มีการออกใบสั่งผู้ฝ่าฝืนไฟแดงกว่าวันละ 100 ใบ แต่มีผู้มาจ่ายค่าปรับ 500 บาทตามความผิดดังกล่าวแค่วันละ 10 ราย ทั้งนี้การฝ่าไฟแดงส่วนมากมักเกิดขึ้นในเวลากลางวัน

ผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร        

ข่าวทั้งหมด