รัฐบาล ยกปัญหาฝุ่นเป็นวาระแห่งชาติ สั่งคณะกก.นโยบายที่ดินฯ แก้ไขที่ดินทำกิน

12 กุมภาพันธ์ 2562, 16:19น.


การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครดีขึ้น ค่าฝุ่นละอองลดลงบ้าง เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในค่ามาตรฐาน แต่ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ในการขจัดฝุ่นละออง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จัดลำดับความเร่งด่วน และไม่ลดความเข้มงวดลงทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขณะนี้ปัญหาฝุ่นละอองที่มีมากขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจาก ยังมีการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง ด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งการรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สูงขึ้นหากไม่เผา รวมไปถึงค่าน้ำตาลในอ้อยจะสูงขึ้นเมื่อถูกเผา จึงสั่งการในที่ประชุม หามาตรการดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้ว รวมถึงการขนส่ง การจราจรที่เกี่ยวพันกันไปหมด  จึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอทีละเรื่อง ไม่เช่นนั้น การแก้ปัญหาก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่ดินของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ  PMOVE ขณะนี้ ได้ปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลว่า ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. จัดหาที่ดินและนำเรื่องไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว จึงมีการจัดตั้งคทช.ขึ้นมาดูแล และขอให้ประชาชนหยุดการเคลื่อนไหว พร้อมกับอยากให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นบ้าง เช่นเดียวกับเรื่องปัญหาที่ดินทับซ้อน ได้สั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วขณะที่ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ ไอยูยู ที่ไทยสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้แล้ว นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยจะยังเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป เพราะสหภาพยุโรป หรือ อียู ยังคงดำเนินการตรวจสอบ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายประมงใหม่ ได้มีการสั่งให้มีมาตรการเยียวยา และงบประมาณในการจัดหาเรือและกลุ่มชาวประมงที่ไม่สามารถออกทำประมงได้ แต่เรื่องงบประมาณต้องเป็นไปตามขั้นตอน จึงขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย และขออย่ากลับมาอยู่ในวงจรเดียวอีกผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดี  

ข่าวทั้งหมด