สหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชา

12 กุมภาพันธ์ 2562, 08:50น.


สหภาพยุโรป (EU) เริ่มบังคับใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาเป็นเวลา 18 เดือน ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้มาตรการชั่วคราวเพื่อยกเลิกมาตรการละเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชา ที่นำเข้าสู่ตลาดยุโรป 28 ประเทศ ที่ผ่านมา กัมพูชาได้ประโยชน์จากมาตรการของอียูที่เรียกว่า "Everything but Arms" (EBA) ซึ่งอนุญาตให้ประเทศยากจนที่สุดในโลกบางประเทศ สามารถส่งสินค้าไปขายยังสหภาพยุโรปโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้า ยกเว้นสินค้าประเภทอาวุธ แต่อียูมีคำเตือนไปยังรัฐบาลกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าอาจเสียสิทธิพิเศษนี้ เนื่องจากพบความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ฮุน เซ็น ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย และได้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยในแถลงการณ์ คณะกรรมาธิการอียู ได้ข้อสรุปว่ามีหลักฐานของการละเมิดอย่างจริงจัง และเป็นระบบทั้งในด้านของสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงานในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นเดียวกับเสรีภาพในการชุมนุมการแสดงออกและสมาคม ซึ่งเพิ่มความกังวลของสหภาพยุโรปที่มีมาอย่างยาวนานปัจจุบัน อียูคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา คิดเป็นมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทางธุรกิจและสหภาพแรงงานในกัมพูชาจึงเรียกร้องอียูไม่ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าเพราะจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อแรงงาน แต่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป มีความเห็นว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐบาลกัมพูชาจะปรับปรุงมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น และปล่อยตัวนักโทษการเมือง

VOA, europa.eu 

ข่าวทั้งหมด