ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 07.30 น. 12 กุมภาพันธ์ 2562

12 กุมภาพันธ์ 2562, 07:23น.


วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ก่อนที่จะมีการประชุม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันมาฆบูชา 2562 และส่งเสริมการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม พลังขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรม สร้างเด็กไทย สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ ติดตามว่าจะมีการนำข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือกลุ่มพีมูฟเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ โดยกลุ่มเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่ดิน 3 เรื่องคือ การคุ้มครองพื้นที่ชุมชนที่ยื่นเสนอขอใช้สิทธิที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชน, การปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง, การจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานีช่วงบ่ายพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. .... ครั้งที่ 17/2562 ที่อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองในนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2562 ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรในกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิตเมื่อวานนี้ พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยแนวโน้มสถานการณ์ตลาดข้าวไทย ปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้าน 5 แสนตัน ลดจากปีที่แล้วร้อยละ 14 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า ทำให้ข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข็ง และจีนมีข้าวอยู่สต็อกปริมาณมาก โดย นบข. เห็นชอบเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอ จำนวน 5,068.73 ล้านบาท ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องตามต่อในวันนี้ คือการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) หรือไม่ จากที่เมื่อวานนี้กกต. ออกประกาศแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี มีพรรคการเมืองและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง 45 พรรคการเมือง รวม 69 คน โดยไม่ปรากฏพระนามทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากพรรค ทษช. ตามที่มีคำร้องว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ส.ส. ปี 2561 ส่วนประเด็นว่าจะเข้าข่ายต้องยุบพรรคหรือไม่ กกต.จะมีการประชุมในวันนี้ ตามที่เมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปว่าจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องขอให้ตรวจสอบว่าการกระทำของพรรค ทษช. ที่เสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค เข้าข่ายผิดมาตรา 92 พ.ร..ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จนเป็นเหตุให้กกต.ต้องเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคหรือไม่ โดยที่ประชุม กกต.เห็นว่าคณะกรรมการไต่สวนควรจะมีจำนวน 5-7 คน และมีคนนอกเข้าร่วมในคณะกรรมการจำนวนมากกว่าคนใน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ความละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูง รวมทั้งผลการสอบสวนต้องได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ขณะนี้จึงให้ทางสำนักงาน กกต. จะต้องไปพิจารณาตัวบุคคลที่เป็นกรรมการไต่สวน แล้วมาเสนอต่อที่ประชุม กกต. ก่อนไปทาบทามส่วนบรรยากาศที่พรรค ทษช.เมื่อวานนี้ เดิมมีกำหนดว่า ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หน.พรรค ทษช. จะเข้าพรรคในช่วงเช้า ต่อมาก็แจ้งว่าจะเลื่อนไปช่วงบ่าย และจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเวลา 17.00 น. โดย ร.ท.ปรีชาพล จะเป็นประธานประชุม คาดว่าจะมีการแถลงข่าวในเวลา 17.30 น. แต่เมื่อถึงเวลา 17.05 น. เจ้าหน้าที่พรรคแจ้งว่าต้องเลื่อนประชุม เพราะองค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถระบุได้ว่าจะประชุมเมื่อใด...

ข่าวทั้งหมด