นายกฯ ร่วมงานวันเด็ก สำหรับบุตรหลานเจ้าหน้าที่ภายในทำเนียบฯ ขอให้เด็กเติบโตมีความมั่นคง

11 มกราคม 2562, 19:00น.


วันนี้ เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมสำหรับบุตรหลานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโอกาสให้เข้ามาเที่ยวงานวันเด็กก่อนเป็นชุดแรก เนื่องจากในวันเด็กแห่งชาติ บรรดาผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ติดภารกิจในการดูแลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเด็ก ๆ ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี และร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีรวมถึงได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วย

โอกาสนี้  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลงมาพบปะกับเด็ก ๆ ณ สนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมจับรางวัลให้กับเด็ก ซึ่งเป็นลูกหลานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างสนุกสนาน โดยเด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับกระเป๋าภายในบรรจุตุ๊กตา สมุด ดินสอ และของเล่นต่าง ๆ มากมาย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนในสังคม ขอให้เด็กเรียนรู้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 วันนี้เป็นการจัดงานวันเด็กเพื่อลูกหลานข้าราชการทำเนียบรัฐบาล ซึ่งตนให้ความสำคัญกับทุกคน เพราะทุกคนคือกำลังพล รู้สึกดีใจที่เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้า และคืออนาคตของประเทศไทย เราต้องสอนหลักคิดและวิธีการที่ถูกต้อง ขอให้ทุกคนเติบโตและสร้างตัวเองให้มีความมั่นคง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พ่อแม่ของเด็กก็ต้องสร้างตัวขึ้นมาจนบรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับเล็ก ระดับกลาง  และไล่ระดับขึ้นไป นั่นคือวัฒนธรรมของคนไทย ทั้งในเรื่องการปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และเคารพกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของสังคมเราในวันนี้ พร้อมกล่าวว่า เนื่องในวันเด็กปีนี้ไม่มีอะไรจะให้ ของขวัญที่นำมาจับฉลากเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ขอให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีกำลังกายกำลังใจ เลี้ยงลูกได้ประสบความสำเร็จ ตามที่คาดหวังและตั้งใจ รวมถึงหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อาจจะเล่นกีฬา ออกกำลังกาย พาสุนัขไปเดินเล่น เป็นต้นCR:รัฐบาลไทย

    

ข่าวทั้งหมด