อนาคตใหม่ ชูนโยบาย ปักธงประชาธิปไตย ฉีกรธน.ปี60 ทบทวนคำสั่งคสช.

16 ธันวาคม 2561, 17:24น.


การแถลงนโยบายพรรคอนาคตใหม่ นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ระบุถึงนโยบายปักธงประชาธิปไตย ล้างมรดกการรัฐประหารว่า แท้จริงแล้วการรัฐประหารเกิดจากการที่ชนชั้นนำเสียอำนาจควบคุมสังคม จึงจำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีอำนาจในการเขียนกติกาให้ชนชั้นนำกลับมาคุมสังคมได้อีกครั้ง พรรคจึงมีแนวคิด 3 ประการในการล้มรัฐประหาร ประการแรกคือ ล้างมรดกบาปการรัฐประหาร โดยจะนำคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทุกคำสั่งมาทบทวนใหม่ทั้งหมด ถ้าคำสั่งใดเป็นประโยชน์จะแปลงเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ แต่ถ้าคำสั่งใดเห็นแล้วไม่ถูกต้อง ก็จะสั่งยกเลิกและให้ชดใช้ผู้เสียหายด้วย


นอกจากนี้หลังเลือกตั้งพรรคจะรณรงค์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ทันที และจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) มาทำการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วจัดให้ทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง พร้อมชี้ว่าแม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะผ่านประชามติจากประชาชน แต่การทำประชามติกลับไม่มีความเป็นมาตรฐาน ส่วนตัวรัฐธรรมนูญเองก็มีปัญหา อย่างเช่น ในม.273 ที่มีการบัญญัติให้คำสั่งคสช.ถูกต้องเสมอซึ่งเท่ากับว่าคำสั่งคสช.มีอำนาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและกลายเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับ ยืนยันว่าหากพรรคได้เป็นรัฐบาลก็จะแก้รัฐธรรมนูญแน่นอน พร้อมทั้งจะนำพระราชบัญญัติที่ออกในยุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมด และจะแก้กฎอัยการศึกให้เป็นอำนาจของรัฐบาล โดยห้ามนายพลใช้โดยพลการ หากใช้อาจถือว่าเป็นกบฎ


นาย ปิยบุตร ยังบอกว่า จะเสนอให้แก้กฎหมายว่าประชาชนคือผู้เสียหายจากการรัฐประหาร และให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ทันที หากเกิดการรัฐประหารขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันการรัฐประหารได้ มากไปกว่านั้นจะประกาศให้การรัฐประหารปี 2557 เป็นโมฆะ เพื่อดำเนินคดีกับคสช.ทั้งหมด ทั้งนี้นโยบายต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้ พรรคจำเป็นต้องได้รับเสียงจากประชาชนเข้าไปในสภาเพื่อแก้กฎหมาย
 


ด้านนโยบายปฏิรูปกองทัพของพรรคอนาคตใหม่ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ตลอด 86 ปีในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย มีการรัฐประหารเฉลี่ยทุก 6 ปี เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีทุก 3 ปี พรรคจึงมีนโยบายปฏิรูปกองทัพหลายอย่าง เช่น เสนอใช้ระบบคณะเสนาธิการร่วม ให้รัฐบาลพลเรือนมีอำนาจอยู่เหนือกองทัพ, ยกเลิกระบบอุปถัมภ์ในกองทัพ, ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและการฝึกรักษาดินแดน(รด.) โดยให้พลทหารมาจากอาสาสมัครแทน ซึ่งจะมีเบี้ยเลี้ยงยังชีพให้ระหว่างเป็นทหาร ส่วนการเกณฑ์ทหารจะมีเฉพาะช่วงสงครามเท่านั้น เชื่อว่าจะช่วยให้กองทัพแข็งแรงได้ นอกจากนี้มีนโยบายลดกำลังพลทหารจาก 330,000 คน เหลือ 170,000 คน, ลดนายพลจาก 1,600 คน เหลือแค่ 400 คน  และลดงบประมาณของกองทัพลง 55,000 ล้านบาทด้วย เป็นต้น


สำหรับบ่ายวันนี้พรรคอนาคตใหม่มีการแถลงเปิดตัว 12 นโยบายของพรรคที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตลอดการเปิดตัวนโยบายก็มีกลุ่มสมาชิกพรรคส่งเสียงโห่ร้องให้กำลังใจต่อเนื่อง 


ขณะเดียวกันมีการจัดระดมทุนเข้าพรรคด้วยการขายสินค้าต่างๆของพรรค พร้อมทั้งมีการรับสมัครสมาชิกและเชิญชวนประชาชนลงชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อยกเลิกคำสั่งและประกาศของคสช.ด้วย
ข่าวทั้งหมด