หัวหน้าคสช.เผย ปลดล็อคพรรคการเมืองภายในเดือนนี้ เปิดปฎิทินเลือกตั้ง

07 ธันวาคม 2561, 18:40น.


หลังการประชุมจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ที่มีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน ในการประชุม โดยมีผู้แทนจากแม่น้ำ 5 สายและพรรคการเมืองกว่า 75 พรรคเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมฝากทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งระบุว่าการเมืองจะเสริมสร้างประเทศให้เข้มแข็ง ขณะที่นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้เเจงถึงโรดแมปเลือกตั้งว่า จะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ โดย คสช.จะปลดล็อคคำสั่งห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองผ่านการยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้า คสช. เฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองในเบื้องต้น 9 ฉบับ ภายในเดือนธันวาคม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

นายวิษณุ ยังได้ชี้แจงถึงปฏิทินการเลือกตั้งไว้ว่าวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. จากนั้น 2 มกราคม 2562 จะประกาศใช้ พรฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส., 4 มกราคม กกต. ต้องประกาศวันเลือกตั้ง, วันรับสมัคร, จำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัด, เขตเลือกตั้ง และสถานที่สมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ, ส่วนวันที่ 14-18 มกราคม 2562 เป็นวันรับสมัครส.ส., 25 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส., 17 กุมภาพันธ์ 2562 วันเลือกตั้งล่วงหน้า และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

จากนั้นวันที่ 25 เมษายน 2562 จะเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง, วันที่ 28 เมษายน 2562 เป็นวันสุดท้ายที่คสช. จะคัดเลือกส.ว. 250 คน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องมีการจัดประชุมรัฐสภาชุดใหม่ครั้งแรก ก่อนจะนำไปสู่การเลือกประธานและรองประธานรัฐสภาด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส. รวมไปถึงการเตรียมบุคลากรในการรับการเลือกตั้ง, เตรียมสถานที่รับสมัครและสถานที่ลงคะแนน, การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง, การเตรียมเลือกตั้งนอกประเทศ และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเลือกตั้ง

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันทำให้ประเทศสงบจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามา และขอให้ทุกพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์, ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมย้ำว่าคสช.จะดำเนินการตามโรดแม็ปจากการประชุมครั้งนี้คสช. เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจในการเตรียมการของรัฐบาลและกกต. รวมถึงได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่า คสช. จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย

ข่าวทั้งหมด