WHOเผยอุบัติเหตุตามท้องถนนมีคนเสียชีวิตทุกๆ 24 วินาที เฉลี่ย 1.35 ล้านศพต่อปี

07 ธันวาคม 2561, 14:43น.


เอเอฟพีรายงานว่านายเทดรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก(WHO) ได้เปิดเผยรายงานเรื่องความปลอดภัยตามท้องถนนทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลเมื่อปี 2559 เป็นหลัก บ่งชี้ว่าอุบัติเหตุตามท้องถนนทำให้มีคนเสียชีวิตทุกๆ 24 วินาที แต่ในภาพรวม มีคนเสียชีวิตจากการจราจรตามท้องถนนทั่วโลก 1.35 ล้านคนต่อปี ระบุว่า ตัวเลขการเสียชีวิตในอัตราที่สูงเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ขณะเดียวกันนักขับขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนท้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของการเสียชีวิตตามท้องถนน แต่ตัวเลขนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 43 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ WHO จึงขอให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ระบุว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายสามารถจะหามาตรการป้องกันได้เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนน พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตรายปีเพิ่มขึ้นราว 100,000 ศพในช่วงเวลาแค่ 3 ปี และขณะนี้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กและคนรุ่นหนุ่มสาวหรือคนอายุระหว่าง 5-29 ปีก่อนหน้านี้ WHO จัดทำรายงานเรื่องนี้ครั้งหลังสุดคือในปี 2556 พบว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนนทั่วโลก 1.25 ล้านศพต่อปี

ข่าวทั้งหมด