นายกฯ ยืนยัน งบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยเหมาะสม พอใจ 4 ปี ทำให้ประเทศสงบ

07 ธันวาคม 2561, 11:46น.


การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาคีเครือข่าย 186 รัฐภาคี เข้าร่วมงาน มากกว่า 1,000 คน นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีและจะรณรงค์ให้ประชาคมโลก ตระหนักถึงการไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น และการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะคนไทยเนื่องจาก ไทยมีปัญหาคอร์รัปชั่นที่สะสมมายาวนาน เช่น การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาหาผลประโยชน์ พร้อมย้ำถึงการที่รัฐบาลนี้เข้ามาดูแลผู้มีรายได้น้อย ยืนยันว่า อยู่ในกรอบงบประมาณการเงินการคลังตามกฎหมาย และรัฐบาลได้กำหนดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ และกฎหมายที่ออกมาต้องใช้ได้จริง ไม่ใช่แก้ปัญหาหนึ่งแต่ก่อให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนสองฝ่ายเสมอ โดยคนที่ยอมรับกติกาจะไม่เกิดปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหานอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกยังต้องมีบทโทษอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำผิด โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติ ไม่ใช่กฎหมายพิเศษ

ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เพราะประเทศไทยมีเกษตรกรครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งทุกวัน เศรษฐกิจโลก สินค้าการเกษตรตกต่ำมีสงครามการค้า ดังนั้นเมื่อผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ จึงส่งผลกระทบโดยตรง ขณะที่ ต้องเข้มงวดเรื่องมาตรการเสียภาษีโดยคนที่มีรายได้มากก็จะต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือตามนโยบายได้ โดยการทำงานรัฐบาลในวันนี้มีทั้งคนรักและคนที่ไม่ชอบแต่ดีกว่ามีคนชอบแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ พร้อมกล่าวตำหนิคนที่มีแนวคิดจะล้มยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าถึงทำเช่นนั้นจะทำให้คนรักได้หรือไม่  ส่วน 4 ปีที่ผ่านมา หลายคนบอกว่าหลายอย่างไม่ดีขึ้น นายกรัฐมนตรี แสดงว่าลืมไปแล้ว ว่าสิ่งที่ดีขึ้นคือความสงบเรียบร้อย หากตนเองไม่แก้แล้วใครจะแก้ ขอให้ไปหามาสำหรับในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนผลสูงสุดในแต่ละประเภทรวม 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนการเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมถ่ายภาพและเซลฟี่กับนักเรียน จากโครงการครอบครัวพอเพียง อย่างคึกคัก

ผู้สื่อข่าว:ปิยะธิดา เพชรดี 

ข่าวทั้งหมด