สมัชชาสหประชาชาติ ไม่ผ่านมติประณามฮามาส

07 ธันวาคม 2561, 08:07น.


ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ลงมติไม่สนับสนุนร่างมติประณามปาเลสไตน์ ที่นางนิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ เป็นผู้เสนอ เพื่อกล่าวโทษขบวนการฮามาสของปาเลสไตน์ที่ยิงจรวดโจมตีอิสราเอล โดยในการออกเสียง สหรัฐฯได้เสียงสนับสนุน 87 เสียง ยังไม่ถึง 2 ใน 3 จากทั้งหมด 193 ประเทศ เนื่องจากมี 58 ประเทศที่ออกเสียงคัดค้าน และงดออกเสียง 32 เสียง นางเฮลีย์ ซึ่งมีกำหนดพ้นจากตำแหน่งปลายปีนี้ กล่าวหาว่าองค์การสหประชาชาติ มีอคติต่อต้านอิสราเอลอย่างไรก็ตาม เป็นครั้งแรกที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ออกมติไม่เห็นด้วยกับการประณามฮามาสนับตั้งแต่มีการประชุมตั้งแต่ปี 2489 ขณะที่ ในกลุ่มประเทศที่ออกเสียงสนับสนุนการประณามฮามาสยังมีกลุ่มประเทศยุโรปที่จัดให้กลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้าย...

ข่าวทั้งหมด