กทม.เปิดให้เอกชน–ปชช.เสนอแนวทางร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

03 สิงหาคม 2561, 12:03น.


การจัดสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 ช่วง เริ่มจากช่วงเขียวเหนือ ตั้งแต่หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  และช่วงเขียวใต้ เริ่มจากแบริ่ง ถึงสมุทรปราการ โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น ก่อนตัดสินใจร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ พ.ศ.2556 นายสมพงศ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง 2 ช่วงนี้ เป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เชื่อมต่อการเดินทางและการคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑล รองรับกลุ่มผู้โดยสารในกลุ่มเขตที่อาศัยอยู่ชานเมืองตอนเหนือและตอนใต้ของกรุงเทพมหานครให้เดินทางสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ประชาชน มีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท ขณะที่ การเปิดให้บริการช่วงส่วนต่อขยายเขียวใต้ระหว่างแบริ่งจนถึงสมุทรปราการ ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเปิดทดลองเดินรถในเดือนตุลาคม 2561 และเปิดให้บริการประชาชนในเดือนธันวาคม 2561

ส่วนช่วงเขียวเหนือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเปิดให้บริการประชาชนในปี 2563 การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคเอกชนและประชาชน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับโครงการ ก่อนจะมีการประกาศขายซอง TOR ให้เอกชนมีเวลาการพิจารณาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้น คณะกรรมการการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือก โดยเทียบข้อเสนอของเอกชนแต่ละราย หลังพิจารณาคัดเลือกเอกชนแล้วจะดำเนินการเจรจาเงื่อนไขระหว่างกรุงเทพมหานครกับเอกชน จนได้แนวทางของร่างสัญญาร่วมทุนซึ่งกรุงเทพมหานคร จะส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือนผู้สื่อข่าว:เกตุกนก ครองคุ้ม     

ข่าวทั้งหมด