กฟน. เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงดิน ถ.นานาเหนือเริ่ม 23ก.ค.-ธ.ค.61

18 กรกฎาคม 2561, 12:48น.


การเพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)พร้อมด้วย นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ลงพื้นที่ร่วมเปิดและประชาสัมพันธ์โครงการไฟฟ้าใต้ดินนานาเหนือให้กับผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ บริเวณซอยสุขุมวิท3

นายเทพศักดิ์ กล่าวว่า  กฟน.ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ เตรียมพร้อมรองรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนนานาเหนือ รวมระยะทางประมาณ 750 เมตร ตั้งแต่แยกนานาถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ มีระยะดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา6เดือน ภายใต้งบประมาณ 29.7 ล้านบาท  โดยถนนนานาเหนือ ถือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและมีความหนาแน่นทางด้านการจราจร มีร้านค้าเปิดให้บริการในช่วงกลางคืน ซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างอย่างรัดกุม เนื่องจาก จะดำเนินการเวลา22.00-04.00น.ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่23 กรกฎาคม ด้วยวิธีการขุดเปิด – ฝังกลบ ทางเท้า  และวิธีการดึงท่อลอดถนน  และนำสายไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 230 / 400 โวลต์ ลงใต้ดิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สายไฟฟ้าใต้ดินมีความคงทนแข็งแรงใช้วัสดุฉนวนหุ้มกันน้ำและกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแม้จะเกิดน้ำท่วมขัง ในส่วนของสภาพพื้นที่ขุดเจาะ หลังจากการก่อสร้างสำเร็จ จะมีการปรับพื้นผิวทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน และทัศนียภาพที่สวยงาม

ด้านนายสุชัย กล่าวว่า  สำนักงานเขตวัฒนา พร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเต็มที่ แต่เนื่องจากช่วงกลางคืนถนนสายนี้มีคนสัญจรไปมาจำนวนมาก จึงอยากให้กฟน.ดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ รวมถึงหลังจากดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้ว อยากให้ปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ให้กลับมาสภาพเดิม เนื่องจากระหว่างดำเนินการ อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย

สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของกฟน. รวมระยะทางกว่า 214.6 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 ขณะนี้ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ธุรกิจ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท หลังจากนี้กฟน.มีแผนจะเริ่มการก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระราม 3 ระยะที่ 2 ช่วงสะพานพระราม 9 ถึงบริเวณสะพานกรุงเทพและโครงการถนนวิทยุ ด้วย ผู้สื่อข่าว:ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ  

ข่าวทั้งหมด